top of page

VOOR WIE?

 

Voor kinderen tussen 3-12 jaar…

 

Voor kinderen die de weg naar hun kracht ’binnenin’ kwijt zijn…

en niet lekker in hun vel zitten…

 

Voor kinderen die vreugde missen, zich niet gelukkig voelen

of geblokkeerd zijn en waar het leven pijn doet...

Voor kinderen die meer rust, weerbaarheid

en zelfvertrouwen nodig hebben…

 

Voor kinderen die niet weten hoe om

te gaan met alles wat ze voelen

in hun lichaam en hoofd… ‘binnenin’.

WAT?

Even stilstaan om weer verder te gaan”

Ik, als coach, werk samen met je kind aan een doel. Hoe klein of groot ook.

Een positieve ervaring versterkt het zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Ik geloof in de eigen interne kracht van elk kind... in ieders "Binnen-Mij".

De kwaliteiten zijn in ieder kind én in ieder van ons aanwezig maar vaak bedekt.  

Het belangrijkste is dat het eigen potentieel wordt aangesproken en dat eigen oplossingen en mogelijkheden hun weg vinden. 

Het doel is inzicht te bieden aan kinderen,

hen te ondersteunen en te begeleiden

naar verandering, verbetering,

blijdschap en geluk.

 

 

HOE?

 • Vrijblijvend eerste contact via telefoon of mail. We bekijken samen of ik iets kan betekenen voor jouw kind en of we een intakegesprek plannen.

 

 • Intake gesprek:

Als het intakeformulier door de ouders ingevuld en teruggezonden wordt, maken we een afspraak voor het intakegesprek. We bespreken uitgebreid jullie zorgen en formuleren samen een concrete hulpvraag. We bespreken het doel en de verwachtingen en starten het coaching traject.

Als de hulpvraag buiten mijn deskundigheid ligt en er gespecialiseerde hulp nodig blijkt, is een doorverwijzing naar kinderpsycholoog, kinderpsychiater of kindertherapeut nodig.

 

 • Coachsessies

5 individuele sessies met je kind.

Er is geen wachtruimte voorzien. Ouders dienen wel telefonisch bereikbaar te blijven.

 

Op een non-verbale manier kan je kind zich op een veilige manier uiten. Zo wordt de hulpvraag zichtbaar. Rekening houdend met wat je kind aangeeft, ga ik op een speelse en creatieve manier zoeken wat jouw kind nodig heeft om de situatie weer aan te kunnen.

De belevingswereld van je kind staat centraal, zijn/haar manier van denken, voelen en doen. Gedachten, gevoelens en gedrag worden geschilderd, gespeeld, herbeleefd en soms aanvaard. De situatie kunnen we niet veranderen. Het leven doet soms pijn. Wel worden er spelenderwijs handvaten en hulpmiddelen aangereikt om beter om te kunnen met de situatie en wat moeilijk gaat. Er wordt uitgegaan van de interne kracht van je kind. Hij/zij heeft het antwoord en de oplossingen al in zich. Ik help dit aan de oppervlakte te brengen, zodat jouw kind zijn eigen kwaliteiten bewust kan inzetten,

kan groeien en sterker kan worden. 

 

Elk kind is uniek en vraagt een eigen wijze aanpak.

De werkvormen die ik gebruik:

 • creatief en artistiek: wasko, potlood, verf, krijt, klei, ...

 • Spelen: Poppenhuis, wereldspel (diverse miniaturen, dieren                 en natuurmaterialen) gezelschapspelletjes

 • Verhalen

 • Doos vol gevoelens

 • Meditatie-  visualisatie- en stilte momenten

 • Relaxatie- en ademhalingsspelletjes

 • “Knuffelkaartjes”, “Engelenkaartjes”, “Eigenwijsjes”

 • ....

 

 • Eindgesprek of tussenevaluatie

Meestal kan je kind na deze 5 sessies weer verder. We sluiten het coachtraject af als je kind zich weer goed voelt, het zelfvertrouwen opgekrikt is en hij/zij op eigen kracht verder kan. Dit doen we in een eindgesprek met ouders en kind. Er worden tips ter ondersteuning meegegeven.

 

Soms kan het zinvol zijn om nog een aantal sessies door te gaan. Ook dan plannen we een gesprek. De hulpvraag wordt herbekeken en aangepast.

bottom of page